Årsmøte og menighetsmøte søndag 14. mars


Alle er velkomne til å bli med på Årsmøte og menighetsmøte etter gudstjenesten søndag 14. mars. Det blir gjennomgang av årsmelding og det skal bestemmes ny liturgisk grunnordning for Sunde Menighet. Både den nye liturgiske grunnordningen og årsmeldingen vil bli lagt ut her i artikkelen.

Les mer

 

Årsmøte og menighetsmøte søndag 14. mars


Alle er velkomne til å bli med på Årsmøte og menighetsmøte etter gudstjenesten søndag 14. mars. Det blir gjennomgang av årsmelding og det skal bestemmes ny liturgisk grunnordning for Sunde Menighet. Både den nye liturgiske grunnordningen og årsmeldingen vil bli lagt ut her i artikkelen.

Les mer

 

Fellesgudstjenester 28.02 i Revheim Kirke kl 11 og 07.03 i Sunde Kirke kl 19


Nå er det mulig for flere å delta på gudstjenester. Grensen for deltakere er nå maks 100 personer. Siste søndag i februar er det fellesgudstjeneste i Revheim Kirke ved Audun Erdal. Første søndag i mars 7/3 er det fellesgudstjeneste i Sunde Kirke kl 19 om kvelden. Gudstjenesten er ved Håvard Eidhamar.

Les mer

 

Fellesgudstjenester 28.02 i Revheim Kirke kl 11 og 07.03 i Sunde Kirke kl 19


Nå er det mulig for flere å delta på gudstjenester. Grensen for deltakere er nå maks 100 personer. Siste søndag i februar er det fellesgudstjeneste i Revheim Kirke ved Audun Erdal. Første søndag i mars 7/3 er det fellesgudstjeneste i Sunde Kirke kl 19 om kvelden. Gudstjenesten er ved Håvard Eidhamar.

Les mer

 

Fastetid


Kirkens nødhjelp har laget bønner for alle ukene i fastetiden. Den er å finne på "Regnbuebønnen" på denne lenken HER . Bønnen for Fastelavenssøndag og uke 11: Kjære Gud, takk for fastetidens mange muligheter. Den gir rom for både handling og refleksjon. La oss ikke bli for selvopptatte. Hjelp oss så vi retter blikket utover og ser de mange som trenger din kjærlighet. Og minn oss ...

Les mer

 

Fastetid


Kirkens nødhjelp har laget bønner for alle ukene i fastetiden. Den er å finne på "Regnbuebønnen" på denne lenken HER . Bønnen for Fastelavenssøndag og uke 11: Kjære Gud, takk for fastetidens mange muligheter. Den gir rom for både handling og refleksjon. La oss ikke bli for selvopptatte. Hjelp oss så vi retter blikket utover og ser de mange som trenger din kjærlighet. Og minn oss ...

Les mer

 
 

Årsmøte og menighetsmøte søndag 14. mars

Alle er velkomne til å bli med på Årsmøte og menighetsmøte etter gudstjenesten søndag 14. mars. Det blir gjennomgang av årsmelding og det s...

Les mer

 

Fellesgudstjenester 28.02 i Revheim Kirke kl 11 og 07.03 i Sunde Kirke kl 19

Nå er det mulig for flere å delta på gudstjenester. Grensen for deltakere er nå maks 100 personer. Siste søndag i februar er det fellesguds...

Les mer

 

Konfirmasjonsdagen utsatt til lørdag 25. september

Er det noe vi har lært det siste året, så er det at vi alltid må ta forbehold og justere våre planer etter hvordan smittesituasjonen er til...

Les mer

 

Åpen bønnesamling i Sunde Kirke

Det er åpen bønnesamling på onsdager kl 12 (varer 45 min). Men selvsagt kan du også be hjemme! - Stab og frivillige - Gudstjenest...

Les mer

 

Infoskjermen på mobil og PC

Du kan nå få innholdet på informasjonsskjermen i gangen på din mobil eller PC.

Les mer

 

Følg oss på Facebook!

På facebook legger vi ut arrangementer og glimt fra livet i menigheten!

Les mer

 

Husgrupper

Har du lyst å være med i en gruppe eller fellesskap i ditt nabolag? I Sunde menighet har vi husgrupper for mennesker som samles i et hjem e...

Les mer

 

Givertjeneste

Du kan hjelpe Sunde menighet med en trygg økonomi.

Les mer