Babysang


På babysang får barnet mulighet til å uttrykke og utfolde seg musikalsk.
 


Musikk er viktig for barnets motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling.

Målet er å skape en felles opplevelse gjennom å leke, synge
og utforske sammen med barnet sitt. 


Pr. i dag har vi dessverre ikke babysang, men vi jobber med saken og håper å få det i gang så raskt som over hodet mulig. 
 

Tilbake