Babysang


i Sunde kirke hver tirsdag kl. 11:00 

OPPSTART: 5. september 2023 
 

Musikk er viktig for barnets motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling.

På babysang får barnet mulighet til å uttrykke og utfolde seg musikalsk.

Målet er å skape en felles opplevelse gjennom å leke, synge
og utforske sammen med barnet sitt. 

Velkommen på Babysang!
 

Spørsmål?  ta kontakt med:  Marte Aarseth på  tlf. 475 00 602

 

Tilbake