Hjerterom samtale- og veiledningssenter i Sunde Kirke


Et sted for samtale, støtte og veiledning.
I "Hjerterom" møter du frivillige medarbeidere. De har fagkyndig opplæring i å være en fortrolig samtalepartner og har taushetsplikt.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

- er alle velkomne til samtale og veiledning

- verdigrunnlaget er det kristne humanistiske menneskesynet

- alle som søker hjelp vil bli møtt med omsorg, respekt og likeverd

- åpent for alle uansett livssituasjon og livssyn

- samtalene er gratis.

- Ønsker du å få tilbud om timeavtale for samtale i Sunde Kirke kan du trykke her.           

Samtale og veiledningstjeneste i Sunde Menighet:
I "Hjerterom" handeler en samtale om det som der og da er viktig for den som søker hjelp å snakke om. Det kan f.eks. være bekymring, sorg, tap, tro og tvil, livskriser, relasjoner, selvbilde, livsvalg, nedstemthet for å nevne noe.

I "Hjerterom" treffer du kompetente frivillige medarbeidere. Når du tar kontakt så er det vår sokneprest, Rolf Arne Tjøstheim som leser din melding og ringer der opp for å høre nærmere om hva du trenger help til. I utgangpunktet får du tilbud om 4 samtaler, så er det du selv som avgjør om det blir med det eller om du trenger flere samtaler.

I "Hjerterom" kan du også få mer vanlige samtaler med prest eller diakon, som vi ofte kaller sjelesorg med et ord som ikke er så mye brukt i dag. Det er viktig for oss som kirke å gi et bredt tilbud om samtale og veiledning om eksistensielle spørsmål om livet, døden, tro og tvil.

Er du i tvil om du skal ta den første samtalen, anbefaler vi deg å ta kontakt - så hører du fra oss og vi blir enige om hva vi gjør. Velkommen som den du er, med livet slik det er og med det du har på hjerte!

Tilbake

Del