Givertjeneste


Bli med å gi! Vi ønsker å satse på barn og unge i bydelen vår!

Alle trenger trygge og gode felleskap å høre til! Vi ønsker å bygge opp et godt arbeid her i kirken og har nå både ny trosopplærer (TO) og en egen prest for ungdom på plass. Menigheten finansierer ca. 1 årsverk selv (50% B&U-arbeider, 30% prest for ungdom og 20% TO). Givertjenesten utgjør en stor del av dette, men julemessen, ofringer og kommunal støtte (til B&U-arbeider) bidrar og.

Med satsning på ansatte og ønske om økt aktivitet følger også forpliktelser og vi håper du vil bli med å stå sammen med oss i dette.

BLIR DU MED?

Vi har nå lansert en nettbasert løsning hvor du enkelt kan sette opp og endre din faste givertjeneste, eller gi en enkeltgave.

Trykk her for å komme direkte til giverskjema.

  • Opprett 2 avtaler hvis du ønsker å gi både til menighetsarbeidet og til misjonsprosjektet.
  • Husk å avslutte dagens avtaler i nettbanken (eller kontakt banken)
  • Kontakt daglig leder Cathrine Vidnes hvis du trenger hjelp.
Tilbake