Kontaktinformasjon


Sunde kirke

Besøksadresse: Mjughøyden 9 4048 Hafrsfjord se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 59 46 00

Epost: sunde.menighet.stavanger@kirken.no

Daglig leder

Cathrine Pedersen Vidnes

51 59 46 03

46 91 31 24

Send e-post

Sogneprest

Rolf Arne Tjøstheim

51 59 46 04

40 40 60 17

Send e-post

Diakon

Toril Signe Ødegård Marthinsen

51 59 46 02

93 64 99 34

Send e-post

Påmelding

Telefon for påmelding

92 33 05 03

Kontorsekretær

Kristin Ascárd

51 93 92 52

91 52 43 52

Send e-post

Organist og leder av BUF

Aleksandra Barbara Orzechowska-Niedziela

51 59 46 00

48 68 71 41

Send e-post

Prosjekt

Therese Kyvik Eggebø

41 31 16 74

Send e-post

Ungdomsarbeider

Marius Hartvigsen Rambjørg

41 38 31 79

Send e-post

Vaktmester

Astrid Helen Pedersen

46 43 21 30

46 43 21 30

Send e-post