Konfirmasjon i Sunde er utsatt


Vi har nå i samarbeid med de andre menighetene i Stavanger, funnet fram til datoer der vi tenker å feire konfirmasjon høsten 2020.

 

Bildet er fra fjorårets konfirmantgudstjeneste

I løpet av mars ble det klart at det ikke var mulig å ha konfirmasjonsgudstjenester i april og mai her Stavanger. Alle menighetene i Stavanger gikk da sammen for å lage en ny plan for konfirmasjonsgudstjenester utover høsten. I Sunde blir det konfirmasjon lørdag 26. september. Hafrsfjord og Madlamark har fordelt seg på andre helger for å spre mulighetene til å leie lokaler, matbestillinger o.l. Vi vil komme tilbake til tidspunkt og lister over konfirmantene til høsten.

Samtidig vet vi alle at det er mye som er usikkert framover:
-          Vil smitten bre om seg slik at det også er restriksjoner når høsten kommer?
-          Hvor mange vil kunne møtes i kirkerommet?

Disse spørsmålene vil vi måtte leve videre med en tid fremover. 

 

Tilbake