Sunde kirke og Corona-viruset


Her finner du hva Sunde kirke gjør i denne krevende tiden.

 

Sunde kirke skal være til stede for folk, både i hverdag og i denne krevende situasjonen. Den norske kirke følger de nasjonale, regionale og lokale rådene. Disse endres hver dag og vi vil gjøre endringer når disse rådene kommer.

Pr.12. mars har Sunde menighet gjordt følgende tiltak: alle aktivteter, gudstjenester og arrangement er avlyst fra i dag av og frem til 13.april. 

Nå når all aktivtet er avlyst og vi ikke kan planlegge langt frem, ønsker Sunde menighet å være kirke i vår bydel på en ny måte.Vi vil bruke våre ressurser i stab og frivillighet på en ny måte . I info-mailen finner du hva som skjer i regi av Sunde menighet.

Følg med på våre sosiale medier for oppdateringer.
Her treffer du Sunde menighet
Facebook: sunde-menighet
Hjemmesiden: sunde-menighet.no
Instagram: sundekirke
Snapchat

 

Kontakt:


Daglig leder
Margreta Vik Stokke
51 59 46 03
917 95 729
Send e-post

 

Tilbake