Søndagsskolen INNTIL VIDERE UTSATT!!


INNTIL VIDERE UTSATT!!

Møt opp til Gudstjeneste kl 11:00 så går vi samlet ut til søndagsskolerommet litt senere i Gudstjenesten.

Vi ønsker oss et stort team av ledere for søndagsskolen for høst 2019 og vår 2020. Ta kontakt med leder for barne-, ungdom- og familiearbeidet, Pål Grindland, om du vil bli en del av vårt søndagsskolearbeid.

 

Vi deltar i begynnelsen av Gudstjenesten som endel av menigheten og samles rundt skattekisten framme med alteret før vi går sammen med lederen(e) ut til Søndagsskolerommet.

Vi bruker norsk søndagsskoleforbund sitt opplegg som heter Sprell Levende. Sprell Levende har som målsetning om å få gi Jesus til barna.

Barna er det mest verdifulle vi har - derfor sørger vi for at de har det best mulig. Jesus er opptatt av barnas beste. Han tok dem på fanget, velsignet dem og sa at Guds rike hører barna til. På søndagsskolen vil barna få møte Jesus gjennom bibelfortellinger, gjennom sang og musikk, gjennom felleskap og gjennom lek og aktivitet.

 

Tilbake