UTSATT 4: Min kirkebok


UTSATT!!

Velkommen til Fest på slottet!

En eksklusiv lørdagsaktivitet kun for 4 åringene(med følge av en foresatt) med påfølgende Gudstjeneste på søndagen.

 

UTSATT!!

Utdeling av 4-årsbok


Alle barn i menigheten som fyller 4 år i det aktuelle kalenderåret (og er medlemmer og tilhørende til Sunde menighet) vil motta invitasjon i posten til å få 4-årsbok. Tiltaket er åpent for alle i den oppgitte aldersgruppen. Arrangementet avholdes normalt i løpet av høstsemesteret.

Menighetens trosopplæringsplan ønsker at 4-åringene skal få oppleve kirken som et kjekt og spennende hus, som også er deres hus, at de kan få bli bedre kjent med Jesus som en trofast venn som elsker dem og liker å være sammen med barna. Vi ønsker også at arrangementet skal gi anledning til å få nye venner og introdusere dem for andre aktuelle tilbud vi har i menigheten.

Dette gjøres gjennom at barna inviteres til Fest på slottet i kirken (én samling á 2 timer) der de får bli litt kjent med boken de skal få, leke, synge, ha fortellerstund, lage noe fint og spise litt sammen. De inviteres samtidig til gudstjeneste den påfølgende søndagen med utdeling av 4-årsboken.

Kommer tilbake med dato. Følg med!

 

Kontakt:


Leder for Barne Ungdom og Familiearbeidet
Pål Grindland
51 59 46 00
414 82 583
Send e-post

 

 

Tilbake