Givertjeneste


Fast givertjeneste til Sunde menighet

 

Du kan hjelpe Sunde menighet med en trygg økonomi.
 
Du kan velge mellom tre formål:
1.     Menighetsarbeid generelt
2.     Trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid

 
Hvordan komme i gang?
Kontakt oss for å få tilsendt skjema for fast givertjeneste.
 
Enkeltgaver er også mulig!  
 
For 2018 gis det skattefritak på gaver inntil kr 30 000 pr år pr lønnsmottaker.
 
Menighetens konto er 3201.31.65628

Kontakt:


Daglig leder
Margreta Vik Stokke
51 59 46 03
917 95 729
Send e-post

Tilbake