FollowMe


Ledertrening for ungdom

FollowMe

follow me er en lederutviklingsorganisasjon som Sunde menighet er med i! Follow me handler om å se, samle og styrke ungdomslederene i menigheten ved å gi dem ledertrening, oppfølging og hjelp til å vokse som etterfølgere av Jesus. 


Vårt beste forbilde på lederskap er Jesus. Han sa: Følg meg! Han levde sammen med disiplene sine og var selv eksempelet på lederskap. Så sa han igjen: Følg meg! Det er dette follow me handler om. Å ha Jesus som forbilde, og å være forbilde for hverandre. .
 
Flere ganger i året får follow me-ungdommene i Sunde treffe ungdomsledere fra andre menigheter, i det vi kaller for nettverkssamlinger. Den største er follow me-konferansen som er om våren. Alle ungdomsledere (16-25 år) som er med i Sunde, blir automatisk med i menighetens ungdomslederoppfølgingsprogram follow me. Ungdomslederne, som allerede gjør en fantastisk jobb i nesten alt vi har av barne-og ungdomsarbeid, lærer gjennom follow me å bli enda bedre ledere.

Les mer på om follow me på thefollowme.net og følg oss gjerne på facebook

 

Tilbake