Husgrupper


Har du lyst å være med i en gruppe eller fellesskap i ditt nabolag? I Sunde menighet har vi husgrupper for mennesker som samles i et hjem eller i et rom i kirka med jevne mellomrom.

 

Opplegget i gruppene kan variere. Noen grupper har faste opplegg og struktur, andre deler sine tro og hverdagsliv med hverandre. 

Noen følger et godkjent studieopplegg knyttet til Kristelig studieforbund. Dette året er det noen som bruker fra søndag til søndag, Wirgenes, et møte med kirkeårets tekster, Levende tro – frimodig bekjennelse, James Arne Nesting og innføring i en av bibelens bøker. Målrettet liv- hvorfor i all verden er jeg her av Rick Warren.

Andre grupper kan være en interessegruppe, kirkering, misjonsforening eller en bønnegruppe.

Dersom du har lyst å bli med i en av våre grupper ta kontakt med:

 


Diakon
Toril Signe Ødegård Marthinsen
51 59 46 02
936 49 934
Send e-post

Tilbake