Musikk og kultur


Det arrangeres ulike musikk- og kulturarrangementer i Sunde kirke.

Kulturutvalget står for ca 4 arrangerer i året, se egne annonseringer. 

"Kulturtvalget har ansvar for planlegging og gjennomføring av kulturaktiviteter i Sunde kirke. Det er et mål at flest mulig i menigheten skal oppleve kirka som et møtested og at kulturarrangementene skal dekke et bredt interessefelt og være i tråd med kirkens verdigrunnlag."

Kontaktperson: Eldar Bjørge, 9515 9219

Senex

Voksenkoret står for flere konserter i løpet av året; både gospelmesse, julekonsert og konsert med inviterte artister.

Tilbake