Musikk og kultur


Det arrangeres ulike musikk- og kulturarrangementer i Sunde kirke.

Arrangementer våren 2020

  • søndag 2. februar: Innvilese av nytt flygel.
  • mars: korseminar ("ladies only") og konsert
  • Søndag 10 mai: OMNE POSSIBILE - poesikveld med Kolbein Haga (orgel) og Odveig Klyve (poesi)

For detaljer se egne annonseringer.

 

Kulturutvalget

"Kulturtvalget har ansvar for planlegging og gjennomføring av kulturaktiviteter i Sunde kirke. Det er et mål at flest mulig i menigheten skal oppleve kirka som et møtested og at kulturarrangementene skal dekke et bredt interessefelt og være i tråd med kirkens verdigrunnlag."

Vi har som mål å stå for 2 arrangementer hvert halvår. 

Kontaktperson: Eldar Bjørge, 9515 9219

Senex

Voksenkoret står for flere konserter i løpet av året; både gospelmesse, julekonsert og konsert med inviterte artister.

Tilbake