Musikk og kultur


Det arrangeres ulike musikk- og kulturarrangementer i Sunde kirke.

 

Arrangementer høsten 2019

  • torsdag 3. oktober. “Musikalske perler“. Konsert med Arfon Owen (horn) & Morten J Helvig (flygel).
  • søndag 8. desember. "Vi synger julen inn". kl 15-18 korseminar, kl 19 konsert
  • torsdag 12. desember. "Him te jul". Konsert med Vidar Johnsen
  • søndag 15. desember. Julekonsert, Senex

 

Kulturutvalget

"Kulturtvalget har ansvar for planlegging og gjennomføring av kulturaktiviteter i Sunde kirke. Det er et mål at flest mulig i menigheten skal oppleve kirka som et møtested og at kulturarrangementene skal dekke et bredt interessefelt og være i tråd med kirkens verdigrunnlag."

Vi har som mål å stå for 2 arrangementer hvert halvår. 

Kontaktperson: Eldar Bjørge, 9515 9219

Senex

Voksenkoret står for flere konserter i løpet av året; både gospelmesse, julekonsert og konsert med inviterte artister.

Tilbake