Innsettelse av ny sokneprest


Søndag 12. januar kl.11.00 er det innsettelse av Rolf Arne Tjøstheim

 

Søndag skal vår nye sokneprest Rolf Arne Tjøstheim innsettes søndag 12. januar kl.11.00. Nytilsatt prost Tor Magne Nesvik blir med på gudstjenesten. Vi feirer med stor kirkekaffe hvor det blir mulighet til å hilse Rolf Arne og komme med hilsner. Vi håper mange vil komme og vise sin glede.

Tilbake