Årsmelding fra Menighetsrådet til årsmøte 17. mars


Menighetesrådet (MR) melder om positive trekk og utvikling på noen områder av arbeidet i menigheten, samtidig som det har vært utfordringer også i 2023. Årsmeldingen fra MR ligger nå her på nettet slik at dere alle kan se og forberede dere til Årsmøtet som blir etter gudstjenesten søndag 17. mars kl. 11. Trykk videre for å lese mer og laste ned Sunde Menighetsråd sin årsmelding.

Her er lenke til Årsmeldingen for Sunde kirke fra 2023 

Årsmelding 2023

Tilbake