Foredrag torsdag 22. feb. kl 19.30


"Livet har mange farger", foredrag ved Åse Frafjord 
Johnson. Musikalsk innslag ved Olav S. Olsen (cello).

Entre kr 150 (Vipps eller kontant)

Åse F. Johnsen er forfatter, illustratør og foredragsholder – med lang fartstid som lærer. Hun ønsker å inspirere gjennom ord og bilder -  om tanker og erfaringer, om gode dager og om vanskelige dager, om små og store hendelser.

Musikalsk innslag ved Olav S. Olsen (cello).

Entré kr 150 (Vipps eller kontant).

Tilbake