Nytt torg fra kirken til bydelshuset - kom til kirken fra sørsiden


Stavanger Kommune oppgraderer TORGET mellom kirken, bydelshuset og svømmehallen. Vi får snart et fantastisk flott torg med møteplasser med benker, bord og beplanting. Både kirken, bydelhuset og svømmehallen vil være åpne hele tiden. Men adkomsten kan til tider være mer komplisert enn vanlig.

For tiden er det bare en smal pasasje ved inngangspartiet til Sunde Kirke og det er lettest å komme til kirken fra sørsiden (ny inngangsparti fra midlertidig parkeringsplass på sørvest-siden av kirken).

Les mer her, på Stavanger kommune sine sider.

Tilbake