Hva er trosopplæring i kirken?


- "Døpe" og "lære dem å holde", sa Jesus. 
 


Kirken har lenge drevet kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid for å gi barn og unge trosopplæring med dybde i et godt kristent fellesskap. Fra 2003 når trosopplæringsreformen ble vedtatt i Storttinget, har det kommet et nytt trosopplæringsarbeid i kirken i tillegg, som fokuserer systematikk og helhet, og å nå ut til ALLE de døpte med trosopplæring. Utgangspunktet er at trosopplæring er ute av skolen. Det er kirkens eget ansvar og vi må gjøre det på vår måte!

Hvert årskull har sitt opplegg. Gjennom vår trosopplæring sørger vi for at barn og unge, - hvis de deltar på alle tiltak fra år til år, får med seg den vesentligste kunnskapen som troen bygger på. Det vil være frivillig å delta selv om du er døpt. Men fokus på å nå bredt ut gjør at mange tiltak har god oppslutning.

Samlingene er lett å kjenne igjen - bare se etter noe logoen vi bruker (se over), men med et tall inni.
Du finner samlinger for ditt barns årskull under fanen "barn" eller "ungdom".

 

- La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem-

(Markus 10, 14) 

 

”Så blir de stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten”.

(1. Kor. 13,13) 

 

Kjærligheten er det sentrale verdibegrep som beskriver både hvordan Gud er og hvordan vi utfordres til å møte hverandre. For kirken skal denne grensesprengende kjærlighet være dens grunnleggende verdi.
Størst av alt er barnet.

Tilbake