Ønsker familier velkomne til Sunde kirke!


Sunde menighet ønsker å satse på familier.

 

Sunde menighet ønsker at flere familier skal føle seg velkommen i kirka. Vi i Sunde ønsker at Sunde kirke skal bli en flergenerasjonsmenighet. Derfor har vi startet opp en rekke tiltak som vi håper favner bredt, og er til alle aldersgrupper. Spesielt vil Pål trekke frem lørdagsgrøt, og vaffel i kirka som to nye tiltak Sunde kirke.  Med lørdagsgrøten ønsker vi å tilrettelegge lørdagsformiddag slik at foreldre med småbarn kan komme til kirka til ferdig mat. Dette er en glimrende mulighet for å bli kjent med andre familier i nærområdet.

Vi håper og ønsker at flere familier skal bli nysgjerrige på hvilke aktiviteter vi tilbyr i Sunde kirke, og at flere blir dratt med inn hit. 

Ønsker du å ta få mer informasjon om de ulike tilbudene vi har i Sunde kirke?

Ta kontakt med

Tilbake