Søkerlisten til soknepreststilingen


Her finner du søkere til sokneprest- stilling i Sunde.

 

Det er kommet tre søkere til sokneprest-stillingen i Sunde.

Det er:

Navn                                                      Stilling                                                                                  Poststed        

Vidringstad, Kjell Arve (52)   Sykehusprest/Menighetsprest iFarsund og Lista menighet                  4580 Lyngdal

Tjøstheim, Rolf Arne (58)                      Fungerende sokneprest i Tjensvoll menighet                         4049         Hafrsfjord,

Ladstein, Toralf Veum (37)                   Barne og Familieprest i Bekkefaret menighet                           4160         Finnøy,

Det blir intervju av kandidatene 2. oktober hvor menighetsrådets leder deltar. Menighetsrådet skal uttale seg på møte samme dag før prosessen går videre til Bispedømmerådet. Planen er tilsetting i Bispedømmerådet 28. oktober.

Tilbake