Givertjenesteaksjonen - X3!


Vi ønsker å satse på barn og unge i bydelen vår!

 

Alle trenger trygge og gode felleskap å høre til! Vi ønsker å bygge opp et godt arbeid her i kirken og har nå både ny trosopplærer (TO) og en egen prest for ungdom på plass. Menigheten finansierer ca. 1 årsverk selv (50% B&U-arbeider, 30% prest for ungdom og 20% TO). Givertjenesten utgjør en stor del av dette, men julemessen, ofringer og kommunal støtte (til B&U-arbeider) bidrar og.

Med satsning på ansatte og ønske om økt aktivitet følger også forpliktelser og vi håper du vil bli med å stå sammen med oss i dette. Vi starter nå kampanjen «X3» og ønsker i løpet av høsten å øke giverinntektene våre, både fra eksisterende og nye givere! 

BLIR DU MED?

Vi har nå lansert en nettbasert løsning hvor du enkelt kan sette opp og endre din faste givertjeneste, eller gi en enkeltgave.

Trykk her for å komme direkte til giverskjema.

  • Opprett 2 avtaler hvis du ønsker å gi både til menighetsarbeidet og til misjonsprosjektet.
  • Husk å avslutte dagens avtaler i nettbanken (eller kontakt banken)
  • Kontakt daglig leder (Marius) hvis du trenger hjelp. Han kan kontaktes onsdager eller torsdager. 

Tilbake