God Pinse


Gud er kommet med sitt nærvær, for å bli hos oss og i oss. Jesu Ånd, Talsmannen, Den Hellige Ånd, Sannhetens Ånd. Den tredje personen i guddommen har mange navn, Men husk, vi tror på EN Gud.  Han har åpenbart seg som Gud, vår far og skaper, som Jesus Guds Sønn og frelser - og som Den Hellig Ånd, livgiveren og nyskaperen. På denne måten er Gud kommet oss nær og er til stede i våre liv. Velkommen til Høytidsgudstjeneste på 1. Pinsedag kl 11

 

Prest: Rolf Arne Tjøstheim

Vikar for kirkemusiker: Ole Hodnefjell

Klokker: Marius Rambjørg

Kirketjener, lyd og bilde: Astrid H. Pedersen

Forsangere: Reidun R. Opsal og Inger Marie O. TJøstheim

Det er de vanlige smittevernreglene som gjelder: fast tilvist plass - god avstand - god håndhygiene - bli hjemme hvis du er syk!

Tilbake