Søndagstanker på Palmesøndag 2021 - En uventet hendelse


Forrige søndag hadde vi god oppslutning om Maria budskapsdag med Familiegudstjeneste for ALLE. Vi så alle frem til å gå den stille uke og Påsken i møte med gudstjenestefellesskap og feiring av kirkens store høytid. Men slik ble det ikke. Vi kan være skuffet over at Bent og andre helsemyndigheter har definert gudstjenester som "Unødvendige arrangement". Nettopp en lignende skuffelse leser vi om i dagens prekentekst fra Matteus 26, 6-13 om kvinnen som salvet Jesus.

 

Alle var enige om at dette var en helt unødvendig handling. Ja, til og med sløseri. Men her er det at Jesus bryter inn og stopper munnen på alle de kritiske stemmene, for denne anonyme kvinnen gjør virkelig en nødvendig handling. Hun salver Jesus til hans gravferd, sier han. Men det virker ikke som noen forstår hva som er i ferd med å skje.

Hvorfor har vi denne teksten foran oss på en Palmesøndag kan vi spørre. Den skal jo være preget av glede og Hosianna rop fra en jublende folkemengde som hyller kongen som kommer. Han som kommer i Davids sted og navn. Ja, nettopp her er grunnen.

Jesus er virkelig den kongen som Israelsfolket ventet på som skulle sette seg på kong Davids kongetrone til evig tid. Den ventede Messias, som betyr "Den salvede".

Så er kjærlighetshandlingen gjort i takknemlighet til Jesus som den anonyme kvinnen gjør å regne som en profetisk handling som salver Kongenes konge og innsetter Jesus på Davids trone for evig tid. Det er ikke nevnt i teksten en gang, men det er jo det som faktisk historisk skjer der og da.

En uventet handling fikk historiske dimensjoner og gikk hus forbi for så og si alle. Kanskje vi også i kjærlighet og takknemmelighet til Jesus, som virkelig er den han gir seg ut for, skal se rundt om det er noen måter vi kan vise en tilsvarende handling. En unødvendig, men god og rett handling som viser et annet menneske i dag at noen er glad i vedkommende. Det er disse små og gode, tilsynelatende unødvendige øyeblikkene som forandrer verden for andre.

På den måten kan vi være kirke der vi er, bor og jobber. Selv om vi ikke kan gå til gudstjeneste, så fortsetter vår viktigste gudstjeneste, som er å bety en forskjell for menneskene rundt oss. Det er den tilbedelse av Jesus, som i ord og handling forandrer verden den dag i dag.

Jesus er Herre! Jesus er Konge! Jesus er den frelserkongen som Israelsfolket ventet og venter på fremdeles! La oss i den stille uke som kommer nok en gang minnes og ta til oss hva han virkelig gjør for oss.

Det er god grunn til å rope "Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn" også på Palmesøndag 2021!

Tilbake