Fastetid


Kirkens nødhjelp har laget bønner for alle ukene i fastetiden. Den er å finne på "Regnbuebønnen" på denne lenken HER.

Bønnen for Fastelavenssøndag og uke 11:

Kjære Gud, takk for fastetidens mange muligheter. Den gir rom for både handling og refleksjon. La oss ikke bli for selvopptatte. Hjelp oss så vi retter blikket utover og ser de mange som trenger din kjærlighet. Og minn oss daglig om at det er vi som er dine hender og føtter. 

 

Dette er en fastekalender til hjemmebruk. Du kan bruke den sommen med lystenning, i kirken tenner vi hver søndag et lys i hver av regnbuens farger og teller ned til påske.

Her finner du fortellinger til hver ukes tema; Kjærlighet uke 7, Forandring uke 8, Rettferdighet uke 9, Håp uke 10, Vann uke 11, Fellesskap uke 12 (denne uka er fasteaksjonen - se egen info når det nærmer seg) og Den stille uke - uke 13.

 

Tilbake