Aktiv Hverdagsvenn


Kan du tenke deg å være en Aktiv Hverdagsvenn for et medmenneske over 60 år som har behov for å opprettholde hverdagslige aktiviteter og ønsker å være fysisk aktiv sammen med andre?

Hverdagsmestring og fysisk aktivitet er viktig, men det kommer perioder i livet der vi trenger noen som kan oppmuntre oss til å holde hverdagsaktivitetene og funksjonsnivået oppe.  Det kan skje i etterkant av en operasjon eller en sykdomsperiode som har gitt et fall i funksjonsevnen.

Aktiv Hverdagsvenn er en frivillig ordning der to personer møtes jevnlig for å opprettholde daglige og sosiale aktiviteter. Det kan også handle om å trygge og veilede personen til å klare praktiske ting, gå tur til butikken, oppfølging av et enkelt treningsprogram eller annet som dere blir enig om å gjøre sammen. Vi vet at det finnes mange frivillige som leter etter en meningsfull oppgave å gå inn i. Dette er en slik oppgave!

Er dette noe du vil vite mer om?

Ta kontakt med diakon i Sunde kirke.

Kontakt:


Diakon
Toril Signe Ødegård Marthinsen
51 59 46 02
936 49 934
Send e-post

 

Tilbake