Formiddagstreff


Formiddagstreff er et samlingspunkt for andakt, sang og sosialt samvær med mat og drøs rundt bordene.

 

Sunde bedehus, Solheim bedehus og Sunde kirke har formiddagstreff hver sin gang hver 14. dag gjennom hele høsten og hele våren. 3 ganger pr. semester på hvert sted. På Hafrsfjordsenteret er det formiddagstreff en gang i måneden.

Du finner program for høsten her.

Kontakt:


Diakon
Toril Signe Ødegård Marthinsen
51 59 46 02
936 49 934
Send e-post

 

 

Tilbake