Kirkevalget 2019


Her finner du resultat på Kirkevalget 2019.

Her ser du resultater for Kirkevalget 2019

Resultat valg til menighetsråd i Sunde menighet

Faste medlemmer

Einar Arne Garlid

Therese Egebakken

Jorun Eiane Brunstad

Eldar Bjørge

Leif Inge Misje

Kristin Risvik

Roman Tikhonov Reindal

Jan Ketil Bjerkreim

 

Vara medlemmer
Bente Karin Husebø
Christopher Bergsagel Wiggen
Kurt Martin Lilleby
Brit Reidunn Pedersen
Eli Aasen

Det var 381 som stemte på menighetsrådsvalget og vi hadde en valgdeltakelse på 10 %.

Resultat fra Bispedømmerådsvalget og Kirkemøtet

Stemmer på de forskjellige listene:

Nominasjonskomiteens liste:  167 stemmer

Åpen folkekirke:                     156 stemmer

Bønnelista:                             62 stemmer

Det var 393 som stemte på Bispedømmerådsvalget og vi hadde en valgdeltakelse på 11 %.

 

Kontakt:


Daglig leder
Margreta Vik Stokke
51 59 46 03
917 95 729
Send e-post

Tilbake