Kirkevalget 2019


Nominasjonskomiteens liste til menighetsrådsvalget er vedtatt og offentlig. Her finner du listen på de som står på valg.

 

Høsten 2019 er det Kirkevalg samtidig som det er kommunevalg. Det skal velges 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Nominasjonskomiteen har bestått av Ingeborg Madla (leder), Tarald Svanes  og Astrid Pedersen.

Nominasjonskomiteens lister nå godkjent og disse stiller på valg.

Nr.         Navn (fornavn, etternavn)         Fødselsår                Bosted

1             Eldar Bjørge                                      1956                    Tasabekken 12, 4046

2             Therese Egebakken                        1998                      Kvernevik Ring 16, 4049

3             Roman Reindal                                1985                     Rugdeveien 20, 4049

4             Eli Aasen                                           1959                     Mjughaug Terrasse 4, 4048

5             Leif Inge Misje                                 1960                      Primstaven 11 B, 4046

6             Jan Ketil Bjerkreim                         1969                       Krykkjeveien 46, 4049

7             Jorun Eiane Brunstad                    1957                       Malthaugsvingen 29, 4046

8             Kurt Martin Lilleby                          1957                      Øygardsveien 85, 4047

9             Einar Arne Garlid                             1951                      Traneveien 28, 4049

10           Brit Reidunn Pedersen                   1995                      Terneveien 28,4049

11           Bente Karin Husebø                       1963                      Hegreveien 9 H, 4049

12           Christopher Bersagel Wiggen      2001                      Revheimsveien 289 B, 4048

13           Kristin Risvik                                     1965                      Mjughaugkroken 16, 4048

 Listen er i prioritert rekkefølge. Mer informasjon om kandidatene og selve valget vil bli presentert på et senere tidspunkt.

 

Tilbake