Misjon


"Som et rom uten vindu er en kirke uten misjon."

Sunde menighet samarbeider med NMS - Det Norske Misjonsselskap, om å dele Guds kjærlighet i ord og handling med det thailandske folk.