Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2015 til høsten 2019.

Høsten 2019 skal det velges nytt menighetsråd.

 

Faste medlemmer:
Margrete Svanes (leder)
Eldar Bjørge (nestleder)
Rolf Lilleby (representant i fellesrådet)
Karen Bjerkreim
Einar Arne Garlid
Kirsten Austbø
Britt Reidunn Pedersen
Astrid Helen Pedersen
Anette-Emilie Tøndel (sokneprest)

Varamedlemmer:
Eli Aasen
Rune Fossan
Leni Mæland
Geir Stokke (permisjon ut perioden)
Tine Svanes (permisjon ut perioden)

Sunde menighetsråds arbeidsutvalg (AU) 2019:
Margrete Stubhaug Svanes (leder)
Eldar Bjørge (nestleder)
Anette-Emilie Tøndel (sokneprest)
Margreta Vik Stokke (daglig leder)

Kontakt daglig leder dersom du ønsker menighetsrådspapirer.

Kontakt:


Daglig leder
Margreta Vik Stokke
51 59 46 03
917 95 729
Send e-post

Tilbake