Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2019 til høsten 2023.

 

Faste medlemmer:

 • Einar Arne Garlid
 • Therese Egebakken
 • Jorun Eiane Brunstad
 • Eldar Bjørge (leder 2020)
 • Leif Inge Misje
 • Kristin Risvik
 • Roman Tikhonov Reindal (nestleder 2020)
 • Jan Ketil Bjerkreim (representant i fellesrådet)
 • Rolf Arne Tjøstheim (sokneprest)

Vara medlemmer

 • Bente Karin Husebø
 • Christopher Bergsagel Wiggen
 • Kurt Martin Lilleby
 • Brit Reidunn Pedersen
 • Eli Aasen

Sunde menighetsråds arbeidsutvalg (AU):

 • leder, nestleder, sokneprest og daglig leder
   

Kontakt daglig leder dersom du ønsker menighetsrådspapirer.

Her finner du årsmeldingen for 2019.

Kontakt:


Daglig leder
Margreta Vik Stokke
51 59 46 03
917 95 729
Send e-post

Tilbake