Husfellesskap


Et husfellesskap er en gruppe mennesker i noenlunde samme alder og situasjon, som samles hjemme hos hverandre med jevne mellomrom.

 

Opplegget i gruppene kan variere, noen følger et studieopplegg, noen leser og snakker om søndagens bibeltekst, noen har bønnefellesskap, og noen har størst fokus på det sosiale samværet.

 

Kontakt:


Diakon
Toril Signe Ødegård Marthinsen
51 59 46 02
936 49 934
Send e-post

Tilbake