Begrenset aktivitet i Sunde menighet


Med bakgrunn i de strenge lokale retningslinjene for smittevern så er alle arrangement for voksne, barn og ungdom avslyst til og med 28. april. Så velkommen tilbake til fysiske speideraktiviteter, Krik og Konfirmantsamlinger når det åpnes opp for det igjen.

 

Ellers gjelder de vanlige smittevern reglene:

- God håndhygiene

- Hold avstand

- Bli hjemme hvis du er syk

Tilbake