Begrenset aktivitet i Sunde menighet


Med bakgrunn i de nasjonale retningslinjene for smittevern så er alle arrangement for voksne avslyst til og med 14. april (i første omgang). Men aktiviteter for barn og ungdom fortsetter. Dette er i tråd med myndighetenes anbefalinger. Så velkommen til speideraktiviteter, Krik og Konfirmantsamlinger.

 

Ellers gjelder de vanlige smittevern reglene:

- God håndhygiene

- Hold avstand

- Bli hjemme hvis du er syk

Tilbake