Åpen bønnesamling


Vi ber sammen for Sunde menighets arbeid og for mennesker som trenger forbønn.

 

Hver onsdag kl. 12.00 til 12.45, (unntatt ferier og fridager) blir det bønnesamling på bønnerommet i Sunde kirke.

Velkommen til å være med!

Kontakt:

 


Diakon
Toril Signe Ødegård Marthinsen
51 59 46 02
936 49 934
Send e-post

 

Tilbake