Julemessa blir avlyst


På grunn av smittesituasjonen i landet vårt, blir julemessa 2020 avlyst og vi har kun loddbøker. 
Har du lyst til å kjøpe lodd, kan du ta kontakt med daglig leder på mail (cv886@kirken.no), så kan du vippse penger og vi skriver deg opp! Det er mange fine premier.

 

Julemessa i Sunde kirke har vært både et sosialt treffsted og en stor inntektskilde for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Vi hadde håpet på å kunne kjøre en smittevennlig variant av julemessen dette året. Det er også annonsert i dette nummeret av Nordvesten.

Av hensyn til nåværende situasjon og økte smittetall, ser vi oss nødt til å avlyse selve julemesseaktivitetene og kun ha loddbøker dette året. Vi håper mange har lyst til å støtte opp om barne- og ungdomsarbeidet vårt og kjøpe lodd eller gjøre en innsats med å selge en loddbok eller to for kirka.

Har du lyst til å kjøpe lodd, kan du ta kontakt med daglig leder på mail (cv886@kirken.no), så kan du vippse penger og vi skriver deg opp! Det er mange fine premier.

 

Tilbake